Beregn

Beregn din pensjon

DKP benytter NAVs pensjonskalkulator.

 

Beregningene i kalkulatoren viser pensjonen fra DKP, inkludert opptjening i andre offentlige pensjonsordninger, og folketrygdens pensjon. I tillegg fremkommer fripoliser fra private pensjonsordninger.

 

Vi gjør oppmerksom på at Arbeids- og sosialdepartementet utarbeider nytt regelverk for beregning av alderspensjon for medlemmer født etter 1953. NAVs pensjonskalkulator bruker dagens regelverk.

 

Denne tjenesten finner du her.