Flags
+
Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) ønsker nye medlemmer velkommen fra 1. januar 2020
Ansatte i Svelvik kommune og Nedre Eiker kommune som i dag er medlemmer i KLP (unntatt sykepleiere) vil bli flyttet til DKP 01.01.20.

Flyttingen får ingen konsekvenser for medlemmenes pensjonsrettigheter. Regelverket er helt likt i de offentlige pensjonsordningene.

KLP vil i eget brev orientere
  • dere som er yrkesaktive, har oppsatt rett i KLP eller er pensjonister om overføringen til DKP.
  • medlemmer født etter 1962 om endret offentlig tjenestepensjon.

Til deg som vil søke om pensjon fra 01.01.20:
  • Søknader som gjelder før 31.12.19 adresseres til KLP
  • Søknader som gjelder fra 01.01.20 adresseres til DKP
  • Fra 01.01.20 adresseres alle søknader til DKP

Til deg som allerede mottar pensjon:
DKP behandler endringer på løpende pensjoner fra 01.01.20.

KLP foretar pensjonsutbetaling i januar og februar 2020.

DKP overtar pensjonsutbetaling fra mars 2020.

Medlemsfordeler
Medlemmer som har «personforsikring»/skadeforsikring (kjøretøy, hus/hytte, innbo, reise, etc.) i KLP, beholder betingelsene til neste hovedforfall. Deretter går avtalen(e) over på de ordinære vilkår for KLPs eksterne kunder.

Medlemmer som har lån i KLP beholder KLPs medlemsrente frem til en eventuell refinansiering.

DKP samarbeider med Storebrand om gunstige forsikringsordninger og lån til pensjonskassens medlemmer. Du kan lese mer om dette her «Medlemsfordeler».

Kontakt oss!
Har du spørsmål, kan du kontakte oss på telefon 32 04 42 00, eller post@dkp.no.

Stikk gjerne innom vårt kontor på Bragernes Torg 4, Drammen, for en prat!
HVEM ER VI
a A
X
DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE
Forstørre tekst:
Hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på +

Forminske tekst:
Hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på -
a A

DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) ble etablert i 1911. Vår hovedoppgave er å sørge for pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Vi ønsker å gi deg som medlem av pensjonskassen god informasjon om dine rettigheter og plikter. Som pensjonist skal du få din pensjon korrekt beregnet, og utbetalt til rett tid.

 

Din pensjonsordning i DKP er et viktig supplement til folketrygden. I vår forvaltning av fondsmidler setter vi sikkerhet foran avkastning. Som en del av fondsforvaltningen tilbyr vi også lån til våre medlemmer. Vi erkjenner at pensjon er et vanskelig fagområde, og vil gjøre vårt beste for å informere på en sakelig og lettfattelig måte. Du kan nå oss på telefon og du kan besøke oss med eller uten avtale!

 

STYRET I DKP:
Knut Magne Ore (leder), oppnevnt av bystyret
Margrethe Smith, oppnevnt av bystyret
Trond Julin, oppnevnt av bystyret
Arne Harry Kristoffersen, medlemsrepresentant
Elisabeth Schjenken Arntsen, medlemsrepresentant

 

DIREKTØR I DKP:
Wenche Øverås