Om Oss

våre medarbeidere

direktør Wenche Øverås
økonomisjef Tom Roar Helgerud
økonomi / controller Annemarie Ranvik
administrasjon Hege Ebbestad
pensjonsberegner Kari Kleven Andersen
regnskap Bente Wilkinson

Styret i DKP

Knut Magne Ore (leder), oppnevnt av bystyret
Margrethe Smith, oppnevnt av bystyret
Trond Julin, oppnevnt av bystyret
Arne Harry Kristoffersen, medlemsrepresentant
Elisabeth Schjenken Arntsen, medlemsrepresentant

 

arbeidsgivere tilknyttet DKP

 1. Drammen kommune
  • Drammen Drift KF
  • Drammen Eiendom KF
  • Drammen Parkering KF
  • Drammensbadet KF
 2. Drammen Fjernvarme AS
 3. Drammen Kino AS
 4. Glitrevannverket IKS
 5. Drammensregionens Brannvesen IKS
 6. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
 7. Legevakta i Drammensregionen IKS
 8. Vestviken 110 sentral IKS
 9. Drammensregionens interkommunale havnevesen IS
 10. Drammen kirkelige Fellesråd
 11. Drammen kommunale Pensjonskasse

 

selskapsvedtekter

Selskapsvedtektene finner du her.